Hotel Villa Ugar se nalazi u samom centru sportsko rekreativnog centra Babanovac, pored skijaških staza. Zbog položaja i nadmorske visine Villa Ugar predstavlja idealan smještaj za ljubitelje prirode i sporta bilo u zimskom ili ljetnom periodu.

U sklopu hotela gostima je na rapolaganju terase za odmor daleko od gradske buke na svježem planinskom vazduhu i jakim zrakama sunca. Vlašićka visoravan poznata je po glasovitoj tradiciji spravljanja vlašićkog sira, kao i turizmu na Babanovcu, gdje se vremenom etablirao novi bosanskohercegovački centar zimskog turizma, kojeg posjećuju i strani gosti, zahvaljujući otvaranju skijaških staza i novih hotela.

Babanovac bb, Šišava 72286

Bosnia and Herzegovina

Tel.: + 387 61 133 163

villaugarvlasic@gmail.com

Kontakt forma